Privacyverklaring

deMunnik-deJong architecten bv, gevestigd aan gietersstraat 15 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

deMunnik-deJong architecten bv verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden, te zorgen dat u gebruik kunt maken onze diensten, deMunnik-deJong gebruik maakt van uw diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Website(s)
 • IP-adres ( door cookies en google analytics )
 • Internetbrowser, locatie en apparaat type ( door cookies en google analytics )
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • Btw nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld uw contactgegevens in te vullen op onze website of in correspondentie en ook telefonisch.

 

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

deMunnik-deJong architecten verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

deMunnik-deJong architecten bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te kunnen aanbieden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen te leveren
 • Om u te kunnen bezoeken
 • Contact te kunnen hebben en onderhouden
 • Bijscholing en kennis
 • Het afhandelen van betalingen, opstellen contracten.
 • Verzenden van een nieuwsbrief, (project) informatie en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wettelijk verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • boekhouding

 

geautomatiseerde besluitvorming

deMunnik-deJong architecten bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van deMunnik-deJong architecten bv) tussen zit. deMunnik-deJong architecten bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • G Suite by Google ( o.a. mailserver, contacten, documenten,  drive, cloud, agenda )
 • Gripp CRM
 • Dropbox
 • Wetransfer
 • WordPress 
 • Transip B.V. - hosting website

 

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

deMunnik-deJong architecten bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Relatiegegevens, persoonsgegevens en adresgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wij vinden het belangrijk om contact te houden met onze opdrachtgevers en werkrelaties. Wij hechten er aan om een langdurige en hechte relaties op te bouwen.


cookies, website en/of vergelijkbare technieken

deMunnik-deJong architecten bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. deMunnik-deJong architecten bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Indien u gebruik maakt van onze website gaat u akkoord met het gebruik van Cookies. De eerste keer dat u onze website bezoekt wordt u gevraagd gebruik van cookies te accepteren. Deze vraag wordt iedere 6 maanden herhaald.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en door Google Analytics. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Google Analytics is ingesteld met een bewaartermijn van 26 maanden.

Op deze site zijn knoppen opgenomen naar Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo en Pinterest om onze website en werk te promoten. Op de sites van Facebook, Linked In, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo en Pinterest treft u de privacyverklaring aan waarin u kunt lezen wat er met eventueel door u ingevoerde persoonsgegevens door deze social media/bedrijven wordt gedaan. Onze website bevat hyperlinks waarmee je onze website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. deMunnik-deJong architecten heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Op websites van derden is een andere privacy policy van toepassing dan de privacyverklaring van deMunnik-deJong architecten.

 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door deMunnik-deJong architecten bv. U kunt ten alle tijden een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dmdj.nl

 

delen van persoonsgegevens met derden

deMunnik-deJong architecten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u als klant. Ook versteken wij gegevens om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de belastingdienst, de boekhouder, accountant, CRM software. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

deMunnik-deJong architecten behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DeMunnik-deJong architecten dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DeMunnik-deJong architecten te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy te respecteren.

Op onze website verwijzen wij naar betrokken partijen waarmee wij samen de werken hebben gerealiseerd. Dit doen wij om aan te geven dat wij het werk niet alleen realiseren maar dat werken tot stand komen door alle betrokken partijen. Wij hechten er belang aan om alle betrokken partijen te benoemen.
Indien wij een verwijzing verkeerd hebben geplaatst of indien een verwijzing niet gewenst is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 
Wij zullen dan in overleg de verwijzing en vermelding aanpassen.

 

Copyright

Op alle inhoud van de deze website, ontwerp, tekst, foto's en films zit copyright. Niets wat op deze website staat mag worden gepubliceerd of worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming. Altijd onder vermelding van naam copyright houder. Op alle ontwerpen van deMunik-deJong architecten rust tevens copyright. Niets van deze ontwerpen mag worden gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Wijzigingen in Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd of aangevuld. Om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen verzoeken wij u deze met enige regelmaat te herlezen.

 

Heeft u nog vragen na aanleiding van deze verklaring? Neem gerust contact op.

contactgegevens

deMunnik-deJong architecten
Gietersstraat 15
1015 HB Amsterdam
info@dmdj.nl
www.dmdj.nl